Chính sách bảo mật Fun88

Fun88 luôn công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chính sách bảo mật Fun88
Chính sách bảo mật Fun88

Chúng tôi sẽ lấy tất cả dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý hoặc theo lệnh ngoại trừ trong phạm vi mà chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán uy tín và các tổ chức tài chính của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành Kết quả của dịch vụ thanh toán được cung cấp tại trang web của chúng tôi.

Tất cả thông tin cá nhân do người dùng cung cấp được chuyển giao bởi Software Ổ Security (bảo mật SSL 128 bit) và được lưu trữ trong một môi trường hoạt động an toàn và không được mã hóa. ĐƯỢC RỒI. Quyền truy cập nội bộ vào dữ liệu bị hạn chế và được kiểm soát chặt chẽ.

Fun88.com và các đối tác của chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email về các chương trình có lợi cho bạn. Chính sách của Fun88.com là không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được lưu trữ trên Fun88.com với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thu thập thông tin thông qua trung tâm cuộc gọi:
Nếu bạn liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi hoặc chúng tôi liên hệ với bạn bằng điện thoại, chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi lại cuộc điện thoại vì mục đích đảm bảo chất lượng và bảo mật.

Xin lưu ý rằng khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong cuộc trò chuyện điện thoại cũng như ghi âm cuộc điện thoại.